PRP-TERAPIJA

Cellular matrix predstavlja specijalan program koji se koristi za liječenje osteoartritisa, odnosno bolnih stanja na zglobovima, ali i za ublažavanje tegoba kod osteoartroza, odnosno procesa okoštavanja na zglobovima. Takodje, cellular matrix se koristi i kod perioda oporavka povreda zglobova i to bilo kojeg zgloba na tijelu.

Cellular matrix predstavlja zaštićeno ime Reagen lab-a i pod njim se podrazumjevaju specijalno pripremljene epruvete u kojima se nalazi hijaluronska kiselina i plazma koja je centrifugirana kako bi bila što bogatija trombocitima i faktorima rasta.

Celliar matrix obezbjeđuje zajedničko dejstvo kako PRP-a (plazma obogaćena trombocitima) tako i hijaluronske kiseline i u kombinaciji sa klasičnom fizikalnom terapijom predstavlja jedan od najboljih mogućih tretmana dostupnih za eliminisanje bola, otoka, povećanje pokretljivosti i ubrzanje regeneracije zglobova u tijelu.

Hijaluronska kiselina se pod normalnim uslovima nalazi u našem tijelu i mnogi su od nas čuli za njenu primjenu naročito na polju estetske medicine, međutim ,hijaluronska kiselina se veoma često koristi i u terapiji gore navedenih stanja. Hijaluronska kiselina koja se nalazi u Cellular matrix mješavini je visoko koncentrovana i veoma viskozna pa samim tim ona obezbjeđuje da zglobovi imaju bolje podmazivanje, a i bolju stabilnost.

Takodje, hijaluronska kiselina svojim lokalnim djelovanjem pruža odličnu podlogu za regeneraciju hrskavice unutar zgloba. Sa druge strane PRP, sa brojnim faktorima rasta koji se nalaze unutar trombocita i koji se oslobodaju prilikom pripreme ovog tretmana doprinosi smanjenju zapaljenskog procesa, ali i umnožavanje i diferencijaciju ćelija unutar zgloba čime se postiže izuzetno regenerativno dejstvo u periodu oporavka.

Brojne studije izvedene na veoma velikim uzorcima su pokazala da preko 97 % slučajeva kod pacijenata nakon tri tretmana dolazi do poboljšanja pokretljivosti zglobova, ali i do smanjenja bola, kao i da dolazi do tri puta bržeg oporavka nakon povrede. Ovo poslednje je naročito važno kod sportista koji žele što prije da se vrate na teren, npr kod povreda meniskusa, ili kod povreda ramena, lakta ili skočnog zgloba.

Kakvi su efekti Cellular matrixa:

-nakon prosječno tri tretmana kod preko 97% pacijenata smanjuje se bol, otok i osećaj težine u zglobu-pokreti zgloba su povećani i samim tim fizikani tretman je dosta efikasniji kada se kombinuje sa cellular matriksom-najviše se ubrzava obnova hrskavice, a ukoliko se PRP daje u tetive direktno i ligamente i njihov oporavak je brži što je opet naglašeno kod sportisa ili sveže operisanih pacijenata.

Kako se priprema i kako se daje Cellular Matrix?

Od pacijenta se uzima oko 4 ml krvi iz vene. Krv se odvaja u posebne epruvete u kojima se već nalazi medijum za PRP i hijaluronska kiselina. Epruvete sa Cellular matriksom se centrifugiraju po unapred odredjenom protokolu kako bi se izdvojila tečna frakcija krvi od ostatka. Preparat se daje direktno u zglob nakon pripreme operativnog polja , i procedura se mora raditi pod apsolutno sterilnim uslovima uz upotrebu sterilnih kompresa i sterilnih rukavica, kako ne bi došlo do pojave infekcije.

Indikacije za primjenu Cellular matrixa su:

-osteoartritis, odnosno brojni zapaljenski, reumatoidni procesi na zglobu, artroza odnosno, proces okoštavanja (gonartroza-okoštavanje koljena, koksartroza – okoštavanje kuka, ali i artroze drugih zglobova, poput ramena, ili laktacellular matriks u velkoj mjeri ubrzava period oporavka nakon operativnog liječenja, naročito nakon operacije meniskusa, ili ukrštenih ligamenata koljena, ali i kod pacijenata koji ne žele da operišu kuk, a u cilju eliminisanja tegoba.

Postoje li neželjeni efekti?

Neželjeni efekti nakon davanja celular matriksa ne postoje. Kod veoma malog broja pacijenata, može da dođe do jačeg bola samog zgloba, ali to stanje ne traje duže od jednog dana.Postoje li stanja kada je zabranjeno davanje ovog preparata?Ukoliko pacijent unosi bilo koji lek koji je u takozvanoj grupi antiagregacionih lekova, to ne bi trebalo da radi bar sedam dana prije tretmana (aspirin, Plavix, ).Takodje, pacijenti koji su na antikoagulanatnoj terapiji , npr Varfarin, nisu kandidati za ovo liječenje dok su na terapiji. Akutna zapaljenska stanja zgloba, odnosno akutni infektivni i purulentni artritis predstavlja kontraindikaciju za primjenu preparata.Maligna stanja takodje, su kontraindikacija za primjenu ovog programa.

Šta poslije tretmana?

Na dan tretmana, treba ograničiti kretanje, i ne treba isti dan početi sa fizikalnom terapijom. Narednog dana, pacijent može da se ponaša apsolutno kao prije tretmana. Studije su pokazale da se najbolji efekti postižu nakon tri tretmana koji su odvojeni u razmacima od po mjesec dana. Ali statistički značajno poboljšanje postoji i kod primjene samo dva tretmana.