KINESIO-TAPING

Kinesio taping- je metoda liječenja razvijana i usavršavana gotovo 30 godina, a razvio ju je Japanac Dr. Kenzo Kase. Dizajnirana je kako bi stimulisala prirodni proces ozdravljenja tijela, te omogućila potporu i stabilnost mišićima i zglobovima bez ograničavanja raspona pokreta. Koristi se u liječenju povreda mišića i zglobova, hematoma i različitih bolnih stanja. Odlična je kao nadopuna drugim procedurama fizikalne terapije, a može se upotrebljavati kod akutnih i hroničnih stanja.

Princip djelovanja:

-Kod upale, prostor između kože i mišića je sužen, dakle smanjen je protok limfe. Limfni zastoj komprimira i podražuje receptore boli u koži. Kako se koža zahvaćenog područja prije i tokom stavljanja trake rastegne, prilikom povratka u prvobitno stanje naprave se valovi, kožni nabori. Podizanjem kože povećava se prostor između nje i supkutanog tkiva i omogućen je slobodan protok limfe. Na taj način smanjuje se podražaj receptora što rezultira smanjenjem i prestankom boli.

Primjena kinesio tapinga:

*na mišić (kod povišenog ili sniženog tonusa, ozljeda i sl.) – kinesio tapinga normalizira tonus, smanjuje bol i poboljšava elastičnost
*na ligamente (ozljede, preopterećenje tetivnog aparata i ligamenata) – kinesio taping smanjuje bol i poboljšava elastičnost
*korektivno postavljanje trake (korekcija funkcije i korekcija preko fascije)
*na protok limfe – podizanje kože povećava prostor između kože i supkutanog tkiva i omogućava da limfa teče u limfni sistem, rezultat je brže smanjenje edema.
Važno je ponoviti da kinesio taping ne ograničava, već omogućava potpuni opseg pokreta. Nasuprot sportskoj traci koja se omotava oko zgloba isključivo za stabilizaciju i potporu tokom sportske aktivnosti.
Sama traka je napravljena od pamuka i njezin elasticitet oponaša fleksibilnost ljudske kože i mišića. Traka je bez lateksa, trajna i ugodna za nošenje 3-5 dana po aplikaciji.