ELEKTROAKUPUNKTURA predstavlja savremeni način liječenja zasnovan na principima klasične kineske akupunkture, s tim što se stimulacija akupunkturnih tačaka vrši pomoću električne energije tačno određene jačine i amplitude.
Elektroakupunktura kombinuje dvije vrste stimulacije: 
- ubodnu stimulaciju pomoću igala za akupunkturu, koje se ubadaju u akupunkturne tačke, a onda se priključuju na aparate za elektrostimulaciju;  
Elektroakupunktura ima znatne prednosti nad drugim metodama, prije svega zbog toga što se veličina stimulacije može prilagoditi prema indikacijama. 
Elektrostimulacija povoljno djeluje na mnoga bolna stanja . 
KONTRAINIDIKACIJE. Elektrostimulacija se ne smije koristiti kod bolesnika sa ugrađenim srčanim stimulatorom - pacemekerom, trudne žene i iznemogle osobe. 
APARATI ZA ELEKTROAKUPUNKTURU: Postoje raziičite vrste aparata za elektroakupunkturu što zavisi od proizvođača. Aparati proizvode struju niske frekvencije i niske voltaže, oko 12 V.  
ELektrična struja preko akupunkturnih tačaka vrši električnu stimulaciju živaca, skeletne i glatke muskulature. Ova nadraženost ima određena dejstva i efekte koji se koriste u terapiji i anesteziji. 
1. ANALGETIČKO DEJSTVO. Pomoću električne struje niskih frekvencija povećava se prag osetljivosti za bol i smanjuje se edem između nervnih zavrsetaka, čime se postiže dobar analgetički efekat, koji se koristi u analgeziji i anesteziji akupunkturom. 
2. POVEĆANJE PERIFERNOG PROTOKA I POBOLJŠANJA CIRKULACIJE KRVI. Ovo je efekat koji se postiže dejstvom elektroakupunkture, a postiže se povećanom vazodiletacijom perifernih krvnih sudova i ubrzanim protokom krvi. To poboljšanje periferne cirkulacije omogućuje antieksudativno i antiinflamatorno dejstvo na patološke procese. Pored toga, bolja cirkulacija omogućuje bolju ishranu mišićnog tkiva i nerava, čime se omogućuje brža regeneracija oštećenih tkiva. Otuda se elektroakupunktura koristi za rehabilitaciju u fizioterapeutske svrhe. 
3. POVEĆANJE BAZALNOG TONUSA I KONTRAKTIBILNOST MIŠIĆA. Nadražaj nervnih vlakana i povećanje normalne kontrakcije mišića kod elektroakupunkture koristi se za liječenje oboljenja motornih nerava. 
2. ELEKTROAKUPUNKTURA BEZ UBODA. To je takav metod koji podrazumeva stimulaciju akupunkturnih tačaka bez upotrebe igala, a na taj način što se elektrode prislone na akupunkturne tačke, a zatim se uključi aparat za elektrostimulaciju. 
1979.g. Svjetska zdravstvena organizacija priznala je akupunkturu kao metodu liječenja i sastavila listu bolesti koje se uspješno tretiraju tom metodom.: 
• periartritis ramena 
• sportske povrede 
• išijas 
• kontrakture i ankiloza zglobova 
• reumatski artritis 
• tenosinovitis 
• neuralgije 
• periferne povrede živca 
• glavobolje 
• migrene 
• stres 
• kronični umor 
• neuroze 
• usporavanje procesa starenja 
• bolesti ovisnosti - debljina, pušenje 
• diskus hernije 
• sindrom karpalnog kanala 
• i mnoge druge bolesti...