ELEKTROAKUPUNKTURA

-predstavlja savremeni način liječenja zasnovan na principima klasične kineske akupunkture, s tim što se stimulacija akupunkturnih tačaka vrši pomoću električne energije tačno određene jačine i amplitude.

Elektroakupunktura kombinuje dvije vrste stimulacije :ubodnu stimulaciju pomoću igala za akupunkturu, koje se ubadaju u akupunkturne tačke, a onda se priključuju na aparate za elektrostimulaciju;
Elektroakupunktura ima znatne prednosti nad drugim metodama, prije svega zbog toga što se veličina stimulacije može prilagoditi prema indikacijama.
Elektrostimulacija povoljno djeluje na mnoga bolna stanja .

KONTRAINIDIKACIJE

Elektrostimulacija se ne smije koristiti kod bolesnika sa ugrađenim srčanim stimulatorom – pacemekerom, trudne žene i iznemogle osobe.

APARATI ZA ELEKTROAKUPUNKTURU

Postoje različite vrste aparata za elektroakupunkturu što zavisi od proizvođača. Aparati proizvode struju niske frekvencije i niske voltaže, oko 12 V.
ELektrična struja preko akupunkturnih tačaka vrši električnu stimulaciju živaca, skeletne i glatke muskulature. Ova nadraženost ima određena dejstva i efekte koji se koriste u terapiji i anesteziji.

DEJSTVO ELEKTROAKUPUNKTURE

  1. ANALGETIČKO DEJSTVO. Pomoću električne struje niskih frekvencija povećava se prag osetljivosti za bol i smanjuje se edem između nervnih zavrsetaka, čime se postiže dobar analgetički efekat, koji se koristi u analgeziji i anesteziji akupunkturom.
  2. POVEĆANJE PERIFERNOG PROTOKA I POBOLJŠANJA CIRKULACIJE KRVI. Ovo je efekat koji se postiže dejstvom elektroakupunkture, a postiže se povećanom vazodiletacijom perifernih krvnih sudova i ubrzanim protokom krvi. To poboljšanje periferne cirkulacije omogućuje antieksudativno i antiinflamatorno dejstvo na patološke procese. Pored toga, bolja cirkulacija omogućuje bolju ishranu mišićnog tkiva i nerava, čime se omogućuje brža regeneracija oštećenih tkiva. Otuda se elektroakupunktura koristi za rehabilitaciju u fizioterapeutske svrhe.
  3. POVEĆANJE BAZALNOG TONUSA I KONTRAKTIBILNOST MIŠIĆA. Nadražaj nervnih vlakana i povećanje normalne kontrakcije mišića kod elektroakupunkture koristi se za liječenje oboljenja motornih nerava.
  4. ELEKTROAKUPUNKTURA BEZ UBODA. To je takav metod koji podrazumeva stimulaciju akupunkturnih tačaka bez upotrebe igala, a na taj način što se elektrode prislone na akupunkturne tačke, a zatim se uključi aparat za elektrostimulaciju.

INDIKACIJE ZA ELEKTROAKUPUNKTURU

1979.g. Svjetska zdravstvena organizacija priznala je akupunkturu kao metodu liječenja i sastavila listu bolesti koje se uspješno tretiraju tom metodom.:
• periartritis ramena
• sportske povrede
• išijas
• kontrakture i ankiloza zglobova
• reumatski artritis
• tenosinovitis
• neuralgije
• periferne povrede živca
• glavobolje
• migrene
• stres
• kronični umor
• neuroze
• usporavanje procesa starenja
• bolesti ovisnosti – debljina, pušenje
• diskus hernije
• sindrom karpalnog kanala
• i mnoge druge bolesti…